Kanker in Beeld

De diagnose kanker zet je leven op zijn kop. Plotseling is je toekomst onzeker. Dat brengt heel wat emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Stichting Kanker in Beeld helpt mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. Door middel van creatieve en (ver)beeldende projecten zoals zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven brengen we lotgenoten samen onder begeleiding van vakprofessionals. Er zijn inmiddels 30 Zingen voor je Leven koren, verspreid door heel Nederland, vier Spelen voor je Leven theatergroepen in Amsterdam, Oss, Hoorn en Amersfoort en tientallen creatieve therapeuten met workshops en inloopateliers. 

Activiteit Wereldkankderdag 2015: Open workshops
In de week van Wereldkankerdag worden op diverse locaties creatieve workshops georganiseerd, waarin u kunt kennismaken met de kracht van (ver)beeldende expressie. U vindt deze locaties op de interactieve kaart.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Ons doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.
IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen, kijken wij zowel naar de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen.
IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelen we producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg.

In 25 jaar is het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bijna verdubbeld. In 2013 ging het om een kleine stijging, maar de verwachting is dat het aantal nieuwe kankerpatiënten de komende jaren met ongeveer 3% per jaar blijft stijgen. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe.

De overlevingskansen van patiënten met kanker variëren sterk per soort kanker en zijn afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Globaal geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestegen. De afgelopen 20 jaar is de 5-jaarsoverleving na een diagnose kanker voor mannen met 13% toegenomen, van 41% naar 54%. Voor vrouwen is de overleving 6% toegenomen, van 57% naar 63%. Redenen voor deze stijging zijn het ontdekken van kanker in een vroeger stadium, effectievere behandelingen en het feit dat een aantal vormen van kanker met lage overlevingskansen (maagkanker, longkanker bij mannen) steeds minder voorkomt.

Activiteit Wereldkankerdag 2015: Publicatie voorlopige cijfers
Integraal Kankercentrum Nederland geeft op Wereldkankerdag weer een eerste schatting van de nieuwste cijfers: hoeveel mensen kregen de diagnose kanker in 2014?
Deze voorlopige cijfers baseren wij op data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een database met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker. Achter de schermen hebben wij in 2014 samen met medisch specialisten hard gewerkt aan de invulling van de zogenaamde NKR+-strategie. Met nieuwe, uitgebreidere datasets verbeteren we de NKR en volgen we de patiënt gedurende zijn hele ziek zijn. Een goede uitkomst voor de patiënt is immers: overleving en goede kwaliteit van zorg en leven!

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kwf-campagne

KWF Kankerbestrijding

Kanker is een ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker; per jaar zijn dat ruim honderdduizend mensen. KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. We willen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte. Daarom financieren en faciliteren we wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden we beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen en verbinden we ons met andere partijen die bijdragen aan kankerbestrijding, nationaal en internationaal.

Wereldkankerdag 2015: Kanker raakt ons allemaal
KWF Kankerbestrijding sluit op Wereldkankerdag aan bij het wereldwijde thema ‘Kwaliteit van leven ... dat moet samen kunnen’. Gelukkig kunnen steeds meer kankerpatiënten na behandeling van hun ziekte verder leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat kanker uit hun leven verdwijnt. Zowel lichamelijk , emotioneel als sociaal hebben mensen soms nog jarenlang te kampen met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Up-to-date informatie, ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, steun van de mensen om hen heen - zowel privé als bijvoorbeeld op het werk - kan ertoe bijdragen dat mensen die kanker hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven kunnen ervaren.

Op Wereldkankerdag start KWF Kankerbestrijding met een radio- en tv-campagne onder de titel ‘Kanker raakt ons allemaal’. Deze campagne loopt van 4 tot 22 februari 2015. De commercials zijn bedoeld om mensen met kanker, maar ook allen die bij hen betrokken zijn, een steuntje in de rug te geven: zij worden geattendeerd op www.kanker.nl, een plek speciaal voor mensen met kanker en hun naasten. Op dit informatie- en communicatieplatform kan men een grote verscheidenheid aan informatie over (leven met) kanker vinden, maar mensen met kanker kunnen er ook een profiel aanmaken en deelnemer worden in het communicatieplatform. Kanker.nl is een samenwerkingsproject van de Leven met kankerbeweging, Integraal Kankercentrum Nederland en KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie: www.kwf.nl

*Wereldkankerdag is een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC) waarbij KWF Kankerbestrijding is aangesloten. Door deelname aan UICC’s Advisory Group World Cancer Day draagt KWF bij aan de internationale invulling van Wereldkankerdag.


 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een verdenking op) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering.

Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de unieke combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek – werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS.
Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Centre in Nederland. Het instituut heeft een belangrijke taak in het overdragen van kennis aan wetenschappers, clinici, verpleegkundigen en studenten in Nederland en daarbuiten. En werkt samen met academische ziekenhuizen, universiteiten, onderzoeksinstituten en patiëntenorganisaties.

Activiteit Wereldkankerdag 2015
Het Antoni van Leeuwenhoek houdt op dinsdag 3 februari 2015 om 16.00 uur een bijeenkomst waar genodigde relaties een toelichting krijgen op de technologische ontwikkelingen bij de behandeling van kanker.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

nvpo beeld

Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de psychosociale oncologie. De NVPO zet zich in voor de ontwikkeling en de bevordering van kennis met betrekking tot de psychosociale oncologie en voor professionele, toegankelijke en tijdige psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg.

Deskundige psychosociale hulp in de regio
Kanker zet het leven van mensen op z’n kop. Het is een emotionele achtbaan, waarbij van alles op iemand af komt. Veel mensen vinden hier uiteindelijk een weg in. Bijvoorbeeld met hulp van familie en vrienden. Maar ongeveer een derde van de kankerpatiënten blijft problemen houden. Deze mensen kunnen baat hebben bij deskundige psychosociale zorg. Maar niet iedereen vindt de weg daar naartoe. Daarom heeft de NVPO een digitale gids gelanceerd, waarin deskundige hulp in de eigen omgeving te vinden is: het NVPO deskundigenbestand. Het bestand bestaat momenteel uit psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Allemaal gespecialiseerd in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Door online een postcode in te vullen, vindt men in een paar klikken een deskundige zorgverlener in de regio.

Activiteit Wereldkankerdag 2015: Promotie deskundigenbestand
De NVPO wil graag dat zo veel mogelijk patiënten en naasten toegang krijgen tot professionele psychosociale zorg. Dat kan via het deskundigenbestand. In 2014 heeft de NVPO zich daarom ingezet om het deskundigenbestand direct onder de aandacht van patiënten en hun naasten te brengen. Echter, niet alle patiënten die behoefte hebben aan ondersteuning gaan hier actief zelf naar op zoek en zullen het deskundigenbestand niet altijd weten te vinden. Om zoveel mogelijk patiënten en naasten professionele hulp te bieden, is het daarom ook van belang dat verwijzers op de hoogte zijn van het deskundigenbestand. De NVPO grijpt om die reden Wereldkankerdag aan om het deskundigenbestand specifiek onder de aandacht van verwijzers te brengen, door middel van een gerichte pr-actie. Zo kunnen medisch specialisten, huisartsen, poh-ers ggz en verpleegkundigen patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerde psychosociale zorgverlener in de buurt.

U vindt het deskundigenbestand op de website van de NVPO.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

cfcCare for cancer

Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. Als u geconfronteerd wordt met kanker krijgt u te maken met veel informatie, heftige emoties en belangrijke keuzes. Care for cancer biedt daarbij persoonlijke hulp. Wij zijn uw gesprekspartner en coach tijdens het ziekteproces en daarna. Uw eigen care consulent komt bij u thuis, beantwoordt uw vragen over de diagnose en behandeling en geeft praktische tips voor de werk- en thuissituatie.

Voor wie zijn we er?
Care for cancer richt zich op alle mensen getroffen door kanker en hun naasten. Door het hele land zijn ruim 60 consulenten actief, dus er is altijd iemand bij u in de buurt beschikbaar.

Wat bieden we?
Onze consulenten zijn allen ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij komen bij u thuis, nemen de tijd voor al uw vragen en geven praktische tips en advies voor uw persoonlijke situatie. U kunt bij hen bijvoorbeeld terecht met vragen over:
 • diagnose en behandeling
 • fysieke klachten bij kanker
 • het huishouden, financiën
 • werk, studie
 • hoe ga ik om met mijn gezin, familie en vrienden
 • hoe krijg ik grip op mijn emoties
 • waar kan ik nog meer terecht?
De ondersteuning van Care for cancer sluit aan op de zorg van het ziekenhuis en wordt vanuit de basisverzekering vergoed door alle grote ziektekostenverzekeraars. Hiervoor is alleen een doorverwijzing van uw behandelend specialist nodig. (Voor Achmea verzekerden volstaat de handtekening van de huisarts).

Activiteit Wereldkankerdag 2015: uitreiken kortingsvoucher boek 'Sterkte met je tumor'

Care for cancer vraagt op Wereldkankerdag aandacht voor communicatie bij kanker, middels het nieuw verschenen boek, 'Sterkte met je tumor'. Care for cancer heeft aan dit boek van auteur Paula Bakhuis meegewerkt en beveelt het van harte aan. Omdat naar elkaar luisteren en praten zo belangrijk is, en omdat we daar allemaal hulp bij kunnen gebruiken: patiënten, naasten en professionele zorgverleners. Het boek is een reisgids door het ziekteproces, met tips, valkuilen en de visie van experts en ervaringsdeskundigen. Het is een uitnodiging om te communiceren en elkaar zo te helpen in een moeilijke tijd. Met ingang van 4 februari zullen alle consulenten hun cliënten en relaties attenderen op dit boek en verrassen met een kortingsvoucher.

Daarnaast verzorgt Care for cancer één van de workshops op het evenement 'Pluk de dag' in Amsterdam. Dit evenement vindt u op de interactieve kaart.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Onze visie en missie: samen kanker voorkomen
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in Nederland al 20 jaar de autoriteit op het gebied van kankerpreventie door middel van gezonde voeding en leefstijl. Wij streven naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden.

Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gericht op de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging en helpen mensen keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen.

Het belang van kankerpreventie
Het bewijs is overtuigend: ongeveer een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door gezonde voeding en leefstijl.
Door gezond te eten, meer te bewegen, een gezond gewicht te behouden, geen alcohol te drinken en niet te roken geef je jezelf de beste kans op een toekomst zonder kanker.

Onze pijlers
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft twee belangrijke pijlers voor haar werk:
 1. Wetenschappelijk onderzoek
 2. Gezondheidsvoorlichting
Beide pijlers zijn onmisbaar voor onze missie. Door onderzoek ontdekken we steeds meer over hoe het risico op kanker verlaagd kan worden. Deze kennis is echter niet alleen bedoeld voor onderzoekers, artsen en beleidsmakers, maar vooral ook voor het algemene publiek. Met gezondheidsvoorlichting helpen we mensen de kennis uit onderzoek toe te passen in hun eigen levens om de kans op kanker te verkleinen.

Verklein de kans op kanker
Lees over de 10 aanbevelingen ter preventie van kanker op onze website www.wcrf.nl.

Activiteit Wereldkankerdag 2015
De internationale campagne Wereld Kanker Dag 2015 wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds als lid van de Union for International Cancer Control (UICC). Hiermee dragen we bij aan aandacht wereldwijd voor de strijd tegen kanker, en in het bijzonder voor de belangrijke rol van preventie.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Kankeronderzoeksfonds Limburg

In de komende tien jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van kanker in ons land fors toe. Dat komt door de vergrijzing: kanker is een ziekte die je vaak op oudere leeftijd overkomt. In Noord-Brabant, Limburg en Flevoland slaat de vergrijzing het hardst toe. Het aantal mensen dat getroffen wordt door kanker zal in deze provincies dan ook het snelst groeien. Nieuwe behandelmethoden voor kanker zijn daarom nog steeds van levensbelang. Kankeronderzoekfonds Limburg steunt hoogwaardig medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht in het Maastricht UMC+. Er is voor gekozen om een beperkt aantal onderzoeksprojecten te ondersteunen, namelijk op het gebied van longkanker, borstkanker, dikke darmkanker en killercellen. Op deze manier krijgen de onderzoekers een financiële ondersteuning die ertoe doet en waarmee ze daadwerkelijk iets kunnen.

Kankeronderzoekfonds Limburg is een gezamenlijk initiatief van Health Foundation Limburg, Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Samen zetten deze organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor kanker en het belang van meer geld voor onderzoek. Kankeronderzoekfonds Limburg werft fondsen voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. Niet alleen de ziekte, maar de mens met zijn oncologisch probleem staat hierbij centraal. Kankeronderzoekfonds Limburg draagt bij aan zorg op maat en preventie van kanker en levert daadwerkelijk geïntegreerde zorg en onderzoek, gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving.

Activiteit Wereldkankerdag 2015: Koffiemoment voor kanker

Op 4 februari schenkt een groot aantal artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ in samenwerking met Blanche Dael (Coffeelovers) koffie in het Maastricht UMC+ tijdens het Koffiemoment voor Kanker. U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee met iets lekkers te nuttigen tegen een kleine vergoeding. De gehele opbrengst is bestemd voor onderzoek naar kanker.

Datum: woensdag 4 februari 2015
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Maastricht UMC+, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


radboudumc beeld

Radboudumc Centrum voor Oncologie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie is toonaangevend, een plek waar iedere patiënt met kanker terecht kan voor optimale, vaak innovatieve, zorg passend bij zijn of haar behoeften. Patiënten kunnen in iedere fase van de ziekte bij ons terecht, van preventie en (vroeg)diagnostiek tot therapie, ondersteunende zorg en palliatieve zorg.

Activiteit Wereldkankerdag 2015: Publiekssymposium en informatiemarkt
Ter gelegenheid van Wereldkankerdag is er in het Radboudumc een publiekssymposium met informatiemarkt.  Op de informatiemarkt zijn diverse patiëntenverenigingen vertegenwoordigd. De markt is doorlopend te bezoeken tussen 12.30 en 16.30 uur. Het publiekssymposium bestaat uit drie, los te bezoeken, onderdelen:
 1. 13.15 - 14.00 uur: Darmkanker behandelen: wel of niet opereren?, door Prof. dr. Hans de Wilt (oncologisch chirurg)
 2. 14.15 - 15.00 uur: Debat: 'Hoe om te gaan met medisch nieuws?'
 3. 15.15 - 16.00 uur: HPV-test als nieuwe standaard voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker; door Prof. dr. Leon Massuger (gynaecologisch oncoloog)
Dagvoorzitter: Prof. dr. Jan Kremer, gynaecoloog en zorginnovator Radboudumc

Datum: woensdag 4 februari 2015
Tijd: 12.30 – 16.30 uur
Locatie: Auditorium Radboudumc, Geert Grooteplein 15 (route 296), Nijmegen

Toegang: gratis, vooraanmelding gewenst.
Meer informatie: www.radboudumc.nl/wereldkankerdag 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
oncologieverpleegkundigen

VenVN

V&VN is de gezaghebbende vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening, en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg.

V&VN Oncologie is een van de afdelingen binnen V&VN. V&VN oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg.
De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

V&VN Oncologie ziet het als haar taak om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het oncologisch werkveldvakgebied, te ondersteunen in de uitoefening van hun vak
Daarin staat de vereniging voor een aantal waarden:
 • Deskundige oncologische zorg waarbij de patiënt onderdeel is van het behandelteam en gezien wordt als een volwaardige gesprekspartner (zorg 2.0/3.0). Goede zorg vraagt om goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Samen staan we sterk. Krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we gesprekspartner zijn in belangrijke nationale ontwikkelingen en participeren in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen. Ook worden binnen de verpleegkundige professie verschillende niveaus met elkaar verbonden.
 • Verscheidenheid is een waarde. De specifieke beroepsuitoefening heeft een herkenbare plaats binnen onze afdeling door de Special Interest Groups (SIG’s).
 • Samenwerking met andere professionele zorgverleners. Het is onze overtuiging dat oncologische zorg multidisciplinaire zorg is, zowel in de eerste, tweede als derde lijn.
 • Slagvaardigheid en pro-activiteit. Wij signaleren ontwikkelingen in een vroeg stadium en anticiperen en reageren hierop.
 • Verantwoording naar onze leden door een open communicatie over de activiteiten die (gaan) plaatsvinden .
 • Het betrekken van onze leden bij de plannen voor de toekomst door middel van het organiseren van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, de ledenraadpleging en de verschillende communicatiemiddelen (Oncologica, website en de elektronische nieuwsbrief) die wij tot onze beschikking hebben.
 • Kansen voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.
Als V&VN-Oncologie organiseren wij zelf geen Wereldkankerdag-activiteiten, maar ook dit jaar zijn oncologieverpleegkundigen betrokken bij vele initiatieven en bijeenkomsten in de verschillende ziekenhuizen in Nederland.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Inloophuizen en Psycho-oncologische centra (IPSO)

Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker en hun naasten deze begeleiding en ondersteuning.

Voor wie het nodig heeft
Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat men de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces op gang. Ook wanneer geen genezing meer mogelijk is kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn.
Kanker trekt tevens een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom in een inloophuis of een psycho-oncologisch centrum. Daarnaast is er een groep mensen die een al dan niet genetische aanleg heeft voor het ontwikkelen van kanker. Zij zijn weliswaar (nog) niet ziek maar kunnen evengoed behoefte hebben aan informatie en een luisterend oor.

Inloophuizen
De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast organiseren inloophuizen regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van patiëntenorganisaties. Vaak zijn er ook speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen. In een aantal inloophuizen is daarnaast gespecialiseerde zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van psychotherapeuten/psychologen, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten.
Een bezoek aan een inloophuis is gratis.

Psycho-oncologische centra
In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden.
Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Activiteit Wereldkankerdag 2015: Open dagen inloophuizen en psycho-oncologische centra
Op en rondom Wereldkankerdag organiseren veel inloophuizen en psycho-oncologische centra open dagen en speciale activiteiten om mensen met kanker en hun naasten te laten kennismaken met psycho-oncologische zorg. Op de interactieve kaart op deze website vindt u de Wereldkankerdag-activiteiten bij u in de buurt. 

Datum: diverse data in februari 2015
Locatie: diverse locaties, zie interactieve kaart

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.