Inloophuizen en Psycho-oncologische centra (IPSO)

Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker en hun naasten deze begeleiding en ondersteuning.

Voor wie het nodig heeft
Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat men de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces op gang. Ook wanneer geen genezing meer mogelijk is kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn.
Kanker trekt tevens een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom in een inloophuis of een psycho-oncologisch centrum. Daarnaast is er een groep mensen die een al dan niet genetische aanleg heeft voor het ontwikkelen van kanker. Zij zijn weliswaar (nog) niet ziek maar kunnen evengoed behoefte hebben aan informatie en een luisterend oor.

Inloophuizen
De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast organiseren inloophuizen regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van patiëntenorganisaties. Vaak zijn er ook speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen. In een aantal inloophuizen is daarnaast gespecialiseerde zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van psychotherapeuten/psychologen, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten.
Een bezoek aan een inloophuis is gratis.

Psycho-oncologische centra
In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden.
Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog. De zorg wordt, onder bepaalde voorwaarden, vergoed vanuit de basisverzekering.

Activiteit Wereldkankerdag 2016: Open dagen inloophuizen en psycho-oncologische centra
Op en rondom Wereldkankerdag organiseren veel inloophuizen en psycho-oncologische centra open dagen en speciale activiteiten om mensen met kanker en hun naasten te laten kennismaken met psycho-oncologische zorg. Op de interactieve kaart op deze website vindt u de Wereldkankerdag-activiteiten bij u in de buurt. 
Een aantal inloophuizen zal bovendien in de aanloop naar Wereldkankerdag rozen uitdelen. De Wereldkankerdag-roos symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect, en is bedoeld om mensen die met kanker geconfronteerd zijn een hart onder de riem te steken. Mensen die zelf ziek zijn of zijn geweest of die verdriet hebben om een overleden dierbare. De roos kan ook worden (door)gegeven als teken van dank en respect voor mensen die zorgen voor een familielid, vriend of kennis met kanker.

Datum: diverse data in februari 2016
Locatie: diverse locaties, zie interactieve kaart

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een verdenking op) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering.

Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de unieke combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek – werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS.
Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Centre in Nederland. Het instituut heeft een belangrijke taak in het overdragen van kennis aan wetenschappers, clinici, verpleegkundigen en studenten in Nederland en daarbuiten. En werkt samen met academische ziekenhuizen, universiteiten, onderzoeksinstituten en patiëntenorganisaties.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

levenmetkankerLevenmetkanker

Levenmetkanker behartigt de belangen van mensen geraakt door kanker. We willen hun en jouw stem laten horen. Als belangenbehartiger willen we jouw positie als (ex-)kankerpatiënt verstevigen zodat jij de juiste zorg krijgt en een goede kwaliteit van leven hebt.

We willen bereiken dat jij:
 • meer inspraak krijgt op het gebied van zorg en wetenschappelijk onderzoek
 • sneller kunt worden behandeld door innovatieve en effectieve behandelingen
 • meer inzicht krijgt in de kwaliteitsverschillen in de zorg (via bijvoorbeeld de Patiëntenwijzers)
 • volwaardig kunt deelnemen aan de maatschappij
 • te allen tijde de regie kunt behouden, zowel voor, tijdens als na de behandeling
21 kankerpatiëntenorganisaties
Levenmetkanker is een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties. De organisaties zijn bronnen van ervaringskennis en kunnen je helpen te (leren) leven met kanker. Een aantal organisaties richt zich op patiënten met een specifieke vorm van kanker, weer andere op een doelgroep.

Levenmetkanker organiseert zelf geen Wereldkankerdag-activiteiten, maar we zijn wel betrokken bij een aantal initiatieven.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een onafhankelijk kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie als belangrijkste basis.

Landelijk, regionaal en lokaal
Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. Op basis van cijfers uit de landelijke Nederlandse Kankerregistratie (NKR) doen we onderzoek, faciliteren we regionale samenwerking en ondersteunen we kwaliteitsverbetering in de praktijk. Bent u medisch specialist in een ziekenhuis, onderzoeker aan een universiteit, huisarts in de wijk of bestuurder, kwaliteitsmanager of
verpleegkundige in een instelling? Samen bepalen we de registraties, rapportages en verbeteringen om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.
Met KWF Kankerbestrijding en Levenmetkanker richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten. Het platform combineert betrouwbare medische informatie met een sociaal netwerk. Steeds meer patiënten en naasten weten de weg naar Kanker.nl te vinden.

Cijfers
In 25 jaar is het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bijna verdubbeld. In 2013 ging het om een kleine stijging, maar de verwachting is dat het aantal nieuwe kankerpatiënten de komende jaren met ongeveer 3% per jaar blijft stijgen. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe.

De overlevingskansen van patiënten met kanker variëren sterk per soort kanker en zijn afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Globaal geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestegen. De afgelopen 20 jaar is de 5-jaarsoverleving na een diagnose kanker voor mannen met 13% toegenomen, van 41% naar 54%. Voor vrouwen is de overleving 6% toegenomen, van 57% naar 63%. Redenen voor deze stijging zijn het ontdekken van kanker in een vroeger stadium, effectievere behandelingen en het feit dat een aantal vormen van kanker met lage overlevingskansen (maagkanker, longkanker bij mannen) steeds minder voorkomt.

Wereldkankerdag 2016: Publicatie voorlopige cijfers
Integraal Kankercentrum Nederland geeft op Wereldkankerdag weer een eerste schatting van de nieuwste cijfers: hoeveel mensen kregen de diagnose kanker in 2015?
Deze voorlopige cijfers baseren wij op data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een database met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker.
Lees het nieuwsbericht Groei van aantal nieuwe gevallen van kanker neemt af (4/2/2016)
De voorlopige incidentiecijfers over 2015 uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn bijgewerkt op www.cijfersoverkanker.nl 


Binnenkort: Verwijsgids Kanker
Over een paar maanden lanceert IKNL een nieuw product: de Verwijsgids Kanker. De gids is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare professionals. Zij bieden ondersteuning tijdens de behandeling en zorgen voor begeleiding vanaf het moment van diagnose. Het gaat daarbij om zorgmogelijkheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zoals fysiotherapie, psychosociale zorg, huidtherapeuten, etc. Deze verwijsgids is in de loop van 2016 beschikbaar en komt o.a. op Kanker.nl.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


cfcCare for cancer

Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. Als u geconfronteerd wordt met kanker krijgt u te maken met veel informatie, heftige emoties en belangrijke keuzes. Care for cancer biedt daarbij persoonlijke hulp. Wij zijn uw gesprekspartner en coach tijdens het ziekteproces en daarna. Uw eigen care consulent komt bij u thuis, beantwoordt uw vragen over de diagnose en behandeling en geeft praktische tips voor de werk- en thuissituatie.

Voor wie zijn we er?
Care for cancer richt zich op alle mensen getroffen door kanker en hun naasten. Door het hele land zijn ruim 70 consulenten actief, dus er is altijd iemand bij u in de buurt beschikbaar.

Wat bieden we?
Onze consulenten zijn allen ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij komen bij u thuis, nemen de tijd voor al uw vragen en geven praktische tips en advies voor uw persoonlijke situatie. U kunt bij hen bijvoorbeeld terecht met vragen over:
 • diagnose en behandeling
 • fysieke klachten bij kanker
 • het huishouden, financiën
 • werk, studie
 • hoe ga ik om met mijn gezin, familie en vrienden
 • hoe krijg ik grip op mijn emoties
 • waar kan ik nog meer terecht?
De ondersteuning van Care for cancer sluit aan op de zorg van het ziekenhuis en wordt vanuit de basisverzekering vergoed door alle grote zorgverzekeraars. U kunt direct online een aanmeldingsformulier invullen. (interactief .pdf-bestand)

Activiteit Wereldkankerdag 2016: kortingsactie boek 'Sterkte met je tumor'
Care for cancer vraagt op Wereldkankerdag wederom aandacht voor communicatie bij kanker, middels het boek 'Sterkte met je tumor!'. Care for cancer heeft aan dit boek van auteur Paula Bakhuis meegewerkt en beveelt het van harte aan. Omdat naar elkaar luisteren en praten zo belangrijk is, en omdat we daar allemaal hulp bij kunnen gebruiken: patiënten, naasten én professionele zorgverleners. Het boek is een reisgids door het ziekteproces, met tips, valkuilen en de visie van experts en ervaringsdeskundigen. Het is een uitnodiging om te blijven communiceren en elkaar zo te helpen in een moeilijke tijd.
Ter gelegenheid van Wereldkankerdag bieden wij u € 2,50 korting op het boek ‘Sterkte met je tumor!’
Deze korting geldt de hele maand februari 2016.

Bestellen kan op www.smjt.nl met kortingcode: WKD16 (max. 2 boeken per persoon).
U ontvangt daarna 4-6 x per jaar onze nieuwsbrief.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Kwf-campagne

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven de diagnose kanker. Per jaar zijn dat ruim 100.000 mensen. Die diagnose betekent gelukkig steeds vaker niet per se een doodvonnis, maar toch sterven er elk jaar veel mensen aan de gevolgen van de ziekte. Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.
Het goede nieuws is dat we steeds beter weten hoe kanker ontstaat, hoe we het moeten bestrijden en hoe we kanker kunnen voorkomen. Die vooruitgang is hoopgevend. KWF Kankerbestrijding is daarom vastberaden om kanker nog sneller en nog beter te bestrijden.
KWF wil dat:
 • minder mensen kanker krijgen
 • meer mensen genezen
 • de kwaliteit van leven van iemand met kanker zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte
Minder kanker
Alles begint met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Roken, zonnen, ongezonde voeding, te weinig bewegen en alcoholgebruik: dit zijn allemaal factoren die de kans op het ontstaan van kanker vergroten. KWF voert actief campagne om het publiek te wijzen op deze risico’s. Tegelijkertijd zetten we ons in om het beleid van de overheid en het bedrijfsleven te beïnvloeden. Daarnaast steunen we kansrijke ontwikkelingen in het preventieonderzoek.

Meer genezing
KWF financiert de helft van alle kankeronderzoeksprojecten in Nederland en is daarmee een van de grootste financiers van wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. Daarmee financieren en stimuleren we wetenschappelijk onderzoek naar betere en effectievere behandelmethoden. Er zijn met steun van KWF bijvoorbeeld recent belangrijke doorbraken bereikt op het gebied van immunotherapie, verfijnde chirurgie, en zeer precieze geneesmiddelen

Betere kwaliteit van leven
Steeds meer mensen genezen van kanker of kunnen doorleven met kanker. Op dit moment zijn dat in Nederland zo’n 700.000 mensen. KWF Kankerbestrijding wil het leven tijdens en na de ziekte zo aangenaam mogelijk maken. De lichamelijke en psychosociale gevolgen van kanker kunnen groot zijn, en daar moeten aandacht en oplossingen voor zijn.
Voor meer informatie: www.kwf.nl

KWF en Wereldkankerdag
Deze speciale tijdelijke website www.wereldkankerdag.nl wordt mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Diverse organisaties uit de oncologische zorgketen kunnen via de site hun activiteiten onder de aandacht brengen. Dit wordt sinds 2015 gedaan. KWF verbindt zich graag met diverse partijen in binnen- en buitenland die actief zijn op het gebied van kanker. Door bundeling van krachten en kennis kunnen we kanker effectiever bestrijden. Zo komen we samen steeds dichterbij.

Meer informatie: www.kwf.nl


 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

nvpo beeld

Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de psychosociale oncologie. De NVPO zet zich in voor de ontwikkeling en de bevordering van kennis met betrekking tot de psychosociale oncologie en voor professionele, toegankelijke en tijdige psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg.

Deskundige psychosociale hulp in de regio
Kanker zet het leven van mensen op z’n kop. Het is een emotionele achtbaan, waarbij van alles op iemand af komt. Veel mensen vinden hier uiteindelijk een weg in. Bijvoorbeeld met hulp van familie en vrienden. Maar ongeveer een derde van de kankerpatiënten blijft problemen houden. Deze mensen kunnen baat hebben bij deskundige psychosociale zorg. Maar niet iedereen vindt de weg daar naartoe. Daarom heeft de NVPO een digitale gids gelanceerd, waarin deskundige hulp in de eigen omgeving te vinden is: het NVPO deskundigenbestand. Het bestand bestaat momenteel uit psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Allemaal gespecialiseerd in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Door online een postcode in te vullen, vindt men in een paar klikken een deskundige zorgverlener in de regio.

U vindt het deskundigenbestand op de website van de NVPO.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
oncologieverpleegkundigen

VenVN

V&VN is de gezaghebbende vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening, en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg.

V&VN Oncologie is een van de afdelingen binnen V&VN. V&VN oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg.
De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

V&VN Oncologie ziet het als haar taak om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het oncologisch werkveldvakgebied, te ondersteunen in de uitoefening van hun vak
Daarin staat de vereniging voor een aantal waarden:
 • Deskundige oncologische zorg waarbij de patiënt onderdeel is van het behandelteam en gezien wordt als een volwaardige gesprekspartner (zorg 2.0/3.0). Goede zorg vraagt om goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Samen staan we sterk. Krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we gesprekspartner zijn in belangrijke nationale ontwikkelingen en participeren in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen. Ook worden binnen de verpleegkundige professie verschillende niveaus met elkaar verbonden.
 • Verscheidenheid is een waarde. De specifieke beroepsuitoefening heeft een herkenbare plaats binnen onze afdeling door de Special Interest Groups (SIG’s).
 • Samenwerking met andere professionele zorgverleners. Het is onze overtuiging dat oncologische zorg multidisciplinaire zorg is, zowel in de eerste, tweede als derde lijn.
 • Slagvaardigheid en pro-activiteit. Wij signaleren ontwikkelingen in een vroeg stadium en anticiperen en reageren hierop.
 • Verantwoording naar onze leden door een open communicatie over de activiteiten die (gaan) plaatsvinden .
 • Het betrekken van onze leden bij de plannen voor de toekomst door middel van het organiseren van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, de ledenraadpleging en de verschillende communicatiemiddelen (Oncologica, website en de elektronische nieuwsbrief) die wij tot onze beschikking hebben.
 • Kansen voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.
Als V&VN-Oncologie organiseren wij zelf geen Wereldkankerdag-activiteiten, maar ook dit jaar zijn oncologieverpleegkundigen betrokken bij vele initiatieven en bijeenkomsten in de verschillende ziekenhuizen in Nederland.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Onze visie en missie: samen kanker voorkomen
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in Nederland al meer dan 20 jaar de autoriteit op het gebied van kankerpreventie door middel van gezonde voeding en leefstijl. Wij werken aan een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden.
Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gericht op de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging en helpen mensen keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen.

Het belang van kankerpreventie
Het bewijs is overtuigend: ongeveer een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door gezonde voeding en leefstijl.
Door gezond te eten, meer te bewegen, een gezond gewicht te behouden, geen alcohol te drinken en niet te roken geef je jezelf de beste kans op een toekomst zonder kanker.

Onze pijlers
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft drie belangrijke pijlers voor haar werk:
 1. Wetenschappelijk onderzoek
 2. Gezondheidsvoorlichting
 3. Beleidsbeïnvloeding
Deze pijlers zijn onmisbaar voor onze missie. Door onderzoek ontdekken we steeds meer over hoe het risico op kanker verlaagd kan worden. Deze kennis is echter niet alleen bedoeld voor onderzoekers, artsen en beleidsmakers, maar vooral ook voor het publiek. Met gezondheidsvoorlichting helpen we mensen de kennis uit onderzoek toe te passen in hun eigen levens om de kans op kanker te verkleinen. Samen met ons internationale netwerk werken wij met organisaties zoals de WHO en de UICC om kankerpreventie hoog op de agenda te houden, en beleidsmakers te ondersteunen bij het opstellen van beleid om gezonde keuzes de makkelijke keuzes te maken.

Verklein de kans op kanker
Lees over de 10 aanbevelingen ter preventie van kanker op onze website www.wkof.nl.

Activiteit Wereldkankerdag 2016
De internationale campagne Wereldkankerdag 2016 wordt dit jaar wederom mede mogelijk gemaakt door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds als lid van de Union for International Cancer Control (UICC). Hiermee dragen we bij aan aandacht wereldwijd voor de strijd tegen kanker, en in het bijzonder voor de belangrijke rol van preventie.
Op Wereldkankerdag 2016 vraagt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds meer aandacht voor kankerpreventie in Nederland met haar bewustwordingscampagne Samen Kanker Voorkomen. Het doel van deze campagne is om de belangrijke rol van gezonde voeding, beweging en een gezond gewicht bij kankerpreventie onder de aandacht brengen. 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

pijn bij kanker handenStichting Pijn bij Kanker

Pijn bij kanker: een toenemend probleem
Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Want hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt als het over kanker gaat, ruim de helft van de patiënten heeft met pijn te maken.

Onafhankelijke stichting
Als onafhankelijke stichting nemen de Stichting Pijn bij Kanker een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Enerzijds waar het gaat om de fysieke pijn van de patiënt. Anderzijds ook om de emotionele pijnbeleving van de patiënt, alsmede zijn of haar gezinsleden, familie en vrienden.

Minder pijn bij kanker!
De missie is helder: minder pijn bij kanker! Dáár staat de stichting voor. Minder pijn bij kanker door het, waar mogelijk in dialoog, informeren van patiënten en hun directe omgeving over het onderwerp pijn bij kanker en het delen van professionele kennis en oplossingen met behandelaars.

Het doel van de stichting is het verbeteren van pijnbestrijding door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten, zodat patiënten met pijn bij kanker:
 • een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen
 • zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn
 • een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn
Dit wil de stichting bereiken door zich te richten op:
 • communicatie (tussen patiënt en behandelaar en behandelaars onderling)
 • educatie (verbetering van opleiding en voorlichting behandelaars)
 • ondersteuning en palliatie (ontwikkeling van hulp voor patiënten en hun naasten)

Stichting Pijn bij Kanker en Wereldkankerdag
Stichting Pijn bij Kanker steunt Wereldkankerdag 2016 omdat we minder pijn bij kanker heel belangrijk vinden. Doe ook mee aan de wereldwijde 'talking hands’-campagne en post een ondersteunend 'minderpijnbijkanker'-bericht op je handen op Facebook en/of Twitter en steun de campagne. Vergeet niet de slogan #WeCanICan en #minderpijnbijkanker te vermelden! 

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

VUmc gebouw 380bx140h

VUmc Cancer Center Amsterdam

VUmc Cancer Center Amsterdam is er voor ú
Kanker is een ziekte die iedereen raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit de diagnose kanker. Per jaar sterven 43.000 mensen aan deze ziekte. Gelukkig kunnen we steeds vaker patiënten genezen of hun leven te verlengen. VUmc Cancer Center Amsterdam verricht al jaren baanbrekend werk in de strijd tegen kanker. En met succes.

Onderzoek en behandeling onder één dak
VUmc Cancer Center Amsterdam biedt oncologische zorg van het hoogste niveau. Het centrum huist onderzoek en patiëntenzorg onder één dak. Een bewuste keuze zodat onderzoekers en artsen nauw met elkaar kunnen samenwerken. Patiënten met kanker worden op deze manier altijd behandeld volgens de laatste inzichten. Mensen kunnen bij verdenking van kanker bij ons terecht voor een snelle diagnose – vaak al binnen 48 uur – en een persoonlijk behandelplan. Daarnaast bieden we psychosociale zorg en is er volop aandacht voor voeding, beweging en lichamelijke verzorging. Een warme, sfeervolle omgeving waar de eigen inbreng en zelfstandigheid van de patiënt voorop staat. In ons onderzoeksinstituut zetten 500 bevlogen onderzoekers zich dagelijks in om kanker vroeger op te sporen, therapie op maat te ontwikkelen en de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren. Het onderzoeksinstituut behoort tot de top van Europa.

Activiteiten op Wereldkankerdag
Op Wereldkankerdag delen wij een lekkernij uit aan onze oncologie-patiënten en hun naasten. Bovendien staan onze ‘Look Good Feel Better’-schoonheidsspecialisten klaar om de patiënten te verwennen. Aan het einde van de dag geven we een rondleiding door ons onderzoeksinstituut. Neem een kijkje in de keuken van onze onderzoekers en ontdek wat zij allemaal doen in de strijd tegen kanker.

Aanmelden kan online.

  facebook 

Kankeronderzoekfonds Limburg

In de komende tien jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van kanker in ons land fors toe. Dat komt door de vergrijzing: kanker is een ziekte die je vaak op oudere leeftijd overkomt. In Noord-Brabant, Limburg en Flevoland slaat de vergrijzing het hardst toe. Het aantal mensen dat getroffen wordt door kanker zal in deze provincies dan ook het snelst groeien. Nieuwe behandelmethoden voor kanker zijn daarom nog steeds van levensbelang. Kankeronderzoekfonds Limburg steunt hoogwaardig medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht in het Maastricht UMC+. Er is voor gekozen om een beperkt aantal onderzoeksprojecten te ondersteunen, namelijk op het gebied van longkanker, borstkanker, dikke darmkanker en killercellen. Op deze manier krijgen de onderzoekers een financiële ondersteuning die ertoe doet en waarmee ze daadwerkelijk iets kunnen.

Kankeronderzoekfonds Limburg is een gezamenlijk initiatief van Health Foundation Limburg, Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Samen zetten deze organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor kanker en het belang van meer geld voor onderzoek. Kankeronderzoekfonds Limburg werft fondsen voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. Niet alleen de ziekte, maar de mens met zijn oncologisch probleem staat hierbij centraal. Kankeronderzoekfonds Limburg draagt bij aan zorg op maat en preventie van kanker en levert daadwerkelijk geïntegreerde zorg en onderzoek, gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving.

Five 4 Five
De gemeente Eijsden-Margraten kent flink wat pittige hellingen. Vijf van deze ‘bergen’, met gemiddeld stijgingspercentage van 7 à 8%, hebben we aan elkaar gekoppeld in een prachtig parcours van 12,35 km. Bedwing je deze hellingen 5x dan heb je een echte col uit de Alpen of Pyreneeën. Een uitdaging voor elke fietser om voor minimaal € 25,- per persoon zijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker via Kankeronderzoekfonds Limburg.
Maar natuurlijk hebben we de andere sportieve Limburgers niet vergeten. Runners en wandelaren kunnen in teams van 5 personen een rondje (12,35 km) wandelen of rennen. Het parcours is ook voor deze sportievelingen een pittige uitdaging. Per team van 5 wandelaren of runners betaal je ook minimaal € 125,- om mee te doen. Op het parcours zijn 5 pleisterplaatsen waar je kunt pauzeren en waar gezorgd wordt voor veel gezelligheid. Wandelaars en runners laten daar hun deelnamebewijs aftekenen. Fietsers doen dat aan start/finish. Let op: Five 4 Five is geen wedstrijd maar een prestatietocht, waarin jij bepaalt hoe ver je gaat. Op die manier wordt Five 4 Five een echt familie-evenement. Terwijl mama of papa haar of zijn rondjes fietst, wandelt de rest van het gezin of familie het parcours en moedigt mama of papa tussendoor aan.

Five 4 Five vindt plaats op 28 mei 2016. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via www.five4five.nl.  

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Kanker in Beeld

De diagnose kanker zet je leven op zijn kop. Plotseling is je toekomst onzeker. Dat brengt heel wat emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Stichting Kanker in Beeld helpt mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. Door middel van creatieve en (ver)beeldende projecten zoals zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven brengen we lotgenoten samen onder begeleiding van vakprofessionals. Er zijn inmiddels 30 Zingen voor je Leven koren, verspreid door heel Nederland, vier Spelen voor je Leven theatergroepen in Amsterdam, Oss, Hoorn en Amersfoort en tientallen creatieve therapeuten met workshops en inloopateliers. 

Wereldkankerdag 2016
Voor Kanker in Beeld is het elke dag Wereldkankerdag. Want kanker heb je elke dag. Daarom geen extra activiteiten, want bij de meeste van onze initiatieven staat de deur altijd open voor een kennismaking. Door heel Nederland zijn er tegenwoordig mogelijkheden om te zingen, schilderen, schrijven, boetseren, kleien, collages maken, toneelspelen en andere vormen van creatieve expressie in de talrijke (IPSO) inloophuizen. Wij moedigen deze initiatieven en projecten van harte aan. Loop gerust eens binnen en maak kennis met andere deelnemers of met onze bevlogen vakprofessionals.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

radboudumc beeld

Radboudumc Centrum voor Oncologie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie is toonaangevend, een plek waar iedere patiënt met kanker terecht kan voor optimale, vaak innovatieve, zorg passend bij zijn of haar behoeften. Patiënten kunnen in iedere fase van de ziekte bij ons terecht, van preventie en (vroeg)diagnostiek tot therapie, ondersteunende zorg en palliatieve zorg.

Wereldkankerdag-congres 2016: Werken aan een regionaal oncologisch netwerk
Het aantal kankerpatiënten stijgt, de behandelmogelijkheden worden complexer, het aantal overlevers neemt toe en daarmee de behoefte aan nazorg. Tegelijkertijd staan de kosten van de zorg onder druk. Daarom is in 2013 landelijk een zogenaamde Veldagenda vastgelegd, met regionale netwerken. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie streeft naar een netwerk in Oost-Nederland waarin iedere patiënt met kanker excellente zorg krijgt; dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
Hoe kunnen we het oncologisch netwerk in de regio het beste vormgeven? Deze vraag proberen we samen met u te beantwoorden op donderdag 4 februari 2016. Een dag om elkaar te inspireren, samen te discussiëren en best practices te delen.
Patiënten(verenigingen), zorgverleners, zorgbestuurders, beleidsmakers en zorgverzekeraars betrokken bij oncologie in de regio zijn van harte welkom. Deelname is gratis.

Datum: donderdag 4 februari 2016
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: Auditorium Radboudumc, Geert Grooteplein 15 (route 296), Nijmegen

Toegang: gratis, vooraanmelding gewenst.
Meer informatie: www.radboudumc.nl/wereldkankerdag 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.